Akty prawne

1. Statut Gdańskich Domów dla Dzieci

2. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gdańskim Domom dla Dzieci

3. Regulamin Organizacyjny Gdańskich Domów dla Dzieci

4. Kodeks Etyki