Goście z Litwy

Gdańskie Domy dla Dzieci odwiedzili goście z Litwy… Dyrektor i psycholog domu dziecka z Wilna. Każde takie spotkanie jest dla nas bardzo ważne bo niesie wzajemną edukację i wymianę doświadczeń.